BR-Flex Downloads

BR-Flex Uitzendbureau is een bonafide uitzendbureau. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving en streven er altijd naar een match te creëren waarbij er drie tevreden partijen zijn; u als opdrachtgever, onze werknemer en als laatste ook wij als BR-Flex. 

In het kader van dit streven zijn wij vertrouwelijk en discreet waar dit nodig is, maar open en transparant als dit kan. Wij maken het u graag gemakkelijk. Daarom verstrekken wij u graag alle gegevens die voor u nodig kunnen zijn en vindt u op deze pagina tal van documenten en informatie. 

Wet Keten Aansprakelijkheid
Om uw risico van de inleners- en ketenaansprakelijkheid te beperken,  kunt u een aantal maatregelen nemen. Om u daarbij te ondersteunen vindt u rechts onze overeenkomst van de G-rekening , een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en recente verklaringen van de Belastingdienst voor wat betreft de loonheffing en de omzetbelasting. 

Algemene voorwaarden
Wij zien het belang in van duidelijkheid en hechten hier dan ook veel waarde aan. Duidelijkheid die wij scheppen door het gebruik van heldere contracten en overeenkomsten, maar ook door het toepassen van onze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden die op al onze diensten van toepassing zijn, zijn die van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendbureaus, de NBBU, de brancheorganisatie waar wij sinds onze eerste dag lid van zijn. Deze Algemene Voorwaarden vindt u, gezamenlijk met ons bewijs van lidmaatschap van de NBBU, in het kader rechts.

Erkend leerbedrijf
Ontwikkeling en groei van mensen vinden wij belangrijk. Ontwikkeling van onze medewerkers op de vestigingen, van de medewerkers die bij u werken, maar zeker ook van de arbeidsmarkt van de toekomst. Om dit kracht bij te zetten en jonge studenten te helpen in hun groeiproces, zijn wij erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de SBB. Samen met diverse (hoge)scholen dragen wij ons steentje bij aan de opleiding van studenten en bieden wij hen de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen in hun werkveld.