Privacy Verklaring

Hieronder vindt u onze privacy verklaring:

Privacy Verklaring BR Flex

 

Deelnamevoorwaarden voetballen-winactie BR-Flex Uitzendbureau

1. De Actie van BR-Flex Uitzendbureau: 'maak nu kans op € 1000,00 aan voetballen voor de voetbalvereniging van jouw keuze’* wordt hierna genoemd: de Actie en wordt aangeboden door BR-Flex Uitzendbureau met vestigingen te Hardenberg en Vriezenveen. 2. De Actie start op woensdag 12 december en loopt tot uiterlijk 18.00 uur zaterdag 22 december 2018. 3. Deelname aan de Actie is mogelijk via het volledig invullen van het (digitale) deelnameformulier dat via de actieperiode te benaderen is via de doorklik op de BR-Flex logonaam op de website: www.protosweering.nl en/of via de doorklik van de actievermelding op www.facebook.com/brflexuitzendbureau. 4. Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 18 jaar en staat open voor iedereen (te noemen: de Deelnemer) onder de 18 jaar kunnen deelnemen echter alleen met uitdrukkelijke toe- en instemming van hun ouder/voogd. 5. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 7. Iedere Deelnemer mag maximaal éénmaal het deelnameformulier invullen. 8. De Deelnemer dient zich over de Actie goed op de hoogte te stellen door kennis te nemen van de deelnamevoorwaarden. 9. In de periode van 12 december tot 18.00 uur zaterdag 22 december 2018 kan aan de actie worden deelgenomen door het invullen van het deelnameformulier en daarop onder andere heel duidelijk aan te geven wie volgens de Deelnemer de winnaar van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi 2018/2019 gaat worden en daarbij vervolgens leuk te omschrijven het waarom van deze keuze. 10. *Op het deelnameformulier dient door de Deelnemer tevens te worden aangegeven aan welke vereniging, van de deelnemers aan het 42ste editie van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi, de mogelijk te winnen prijs door BR-Flex dient te worden uitgereikt. 11. Na sluiting van de deelname-termijn (18.00 uur zaterdag 22 december 2018) wordt uiterlijk op 15 januari 2019 de winnaar van de Actie bekend gemaakt. 12. De door BR-Flex Uitzendbureau ontvangen deelnameformulieren worden door een onafhankelijke jury eerst beoordeeld op de juiste voorspelling van de mogelijke winnaar van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi 2018/2019. Is deze correct, dan wordt vervolgens de meest leuke, vermelde omschrijving van het waarom van deze keuze beoordeeld en als winnaar gekozen. 13. De winnaar krijgt ter waarde van € 1000,00 aan Derbystar Prof Gold ballen, welke prijs door BR-Flex Uitzendbureau, aan één van de op het deelnameformulier aangegeven verenigingen aan het 42ste editie van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi, zal worden uitgereikt. 14. Over de invulling van de Actie, de prijs, de beoordeling en uitslag van de winnende omschrijving evenals de toekenning van de winnaar en de uitreiking van de prijs aan de betreffende voetbalvereniging kan niet worden gecorrespondeerd. 15. De prijswinnaar ontvangt automatisch bericht evenals verdere informatie over de betreffende prijsuitreiking en verder vervolg. 16. Deelnemers aan de Actie zijn verplicht tot verschaffen van de correcte persoon/familienaam-, adres- en leeftijd gegevens. Dit geldt tevens voor telefoon en e-mailadres evenals het maken van een keuze uit één van de deelnemende voetbalvereniging aan het 42ste editie van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. 17. Personen mogen zich niet voordoen als andere personen en/ of andere, verdere onjuiste, informatie verstrekken. BR-Flex Uitzendbureau is vrij bij enige twijfel hieromtrent iemand als niet deelnemer van de Actie aan te merken. 18. De door BR-Flex verzamelde persoonlijke gegevens of andere informatie die vanuit actiedeelname op internet en/of op Facebook verkregen is, wordt alleen voor deze promotie gebruikt. Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van BR-Flex Uitzendbureau. 19. BR-Flex Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat BR-Flex Uitzendbureau daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer. Indien van toepassing, zal hiervan melding worden gedaan op www.brflex.nl/actie en op www.facebook.com/brflexuitzendbureau. 20. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Dit ter beoordeling door BR-Flex Uitzendbureau. 21. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland, voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. 22. De BR-Flex Uitzendbureau bemoeienis met de te winnen voetballen gaat niet verder dan de aankoop van de te winnen Derbystar Prof Gold voetballen. BR-Flex Uitzendbureau kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en/of garantie geven op de kwaliteit van de ballen. 23. De prijswinnaar dient zich te legitimeren indien BR-Flex Uitzendbureau daarom vraagt. 24. BR-Flex Uitzendbureau en/of bestuur van VV Protos en leden van de commissie van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen en/of bijvoorbeeld enig technisch mankement en/of vertragingen in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.). Voornoemde partijen zijn verder op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten in/bij de communicatie van de Actie. 25. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BR-Flex Uitzendbureau en is verdere correspondentie niet mogelijk. 26. De gewonnen ballen worden alléén uitgereikt aan één van de deelnemende verenigingen van het 42ste Protos Weering zaalvoetbaltoernooi en zijn niet inwisselbaar voor of tegen geld of andere goederen of diensten. 27. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs en/of de hieraan verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 28. De prijswinnaar evenals de vereniging waaraan de voetballen worden uitgereikt dienen rekening te houden met de mogelijkheid van gebruik voor promotionele doeleinden. 29. Uitgesloten van deelname zijn vestigingsmedewerkers van BR-Flex Uitzendbureau en het bestuur van VV Protos en leden van de commissie van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. 30. Deze Actie voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen (2014). 31. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.